Chuyên mục: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục không bắt buộc tuy nhiên để đảm bảo được quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như cá nhân có tác phẩm đó thì việc được cấp bản quyền tác giả cho tác phẩm của mình là một lợi thế lớn đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng nếu có tranh chấp xảy ra. Xem chi tiết