Chuyên mục: Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dựa theo luật đầu tư năm 2005, Giấy chứng nhận đầu tư thời điểm đó được xem là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều này vô tình dẫn đến sự chồng chéo trong công tác quản lý giữa Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp rơi vào trạng thái một cổ hai tròng, cùng lúc phải tuân thủ cả hai luật. Xem chi tiết

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư quan trọng như thế nào? Có các hình thức đầu tư nào tại Việt Nam.

Đối với người nước ngoài khi muốn đầu tư kinh doanh vào Việt Nam thì họ phải tuân thủ theo mọi quy định và chính sách của pháp luật Việt Nam. Khi các chủ đầu tư nắm chắc thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ giúp cho mọi công việc cũng như vấn đề lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp hơn với công việc của mình. Xem chi tiết

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy tờ vô cùng cần thiết và bắt buộc phải có khi mà các chủ đầu tư  trong nước và đặc biệt hơn là chủ đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với mong muốn thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tại đất nước chúng ta. Xem chi tiết

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư có thể được coi là giấy khai sinh cho các doanh nghiệp khi quyết định đầu tư vào Việt Nam chúng ta. Các doanh nghiệp khi đăng ký dự án đầu tư và dự án đó có thể đi vào hoạt động bình thường thì thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư là một thủ tục, là một nội dung cực kì quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp phải lưu ý. Xem chi tiết

Nên đăng ký dự án đầu tư ở trong hay ngoài khu công nghiệp?

Để đăng ký dự án đầu tư trước khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài sẽ buộc phải lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, sau đó mới bắt đầu triển khai dự án thông qua việc thành lập một công ty. Xem chi tiết