Chuyên mục: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư!

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  cần những thủ tục gì?

Cùng với guồng phát triển kinh tế hiện nay của thế giới nói chung và của nền kinh tế Việt Nam nói riêng thì hàng loạt doanh nghiệp mọc lên với sự đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, tùy nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của dự án, khi có nhu cầu thay đổi các thông tin dự án, thay đổi các nội dung đã đăng ký được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận. Xem chi tiết