Giỏ hàng

Tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp

TẠM NGỪNG KINH DOANH, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

I. Tạm ngừng kinh doanh:

Là việc làm cần thiết đối với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, hoặc do các vấn đề nội bộ cần một thời gian nhất định để giải quyết triệt để trước khi tập trung vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh nộp cho Phòng ĐKKD gồm:

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu);
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Thời gian giải quyết thủ tục là: 03 – 05 ngày làm việc.

II. Giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:


  1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;
  2. Nộp thông báo giải thể đến phòng ĐKKD;
  3. Thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, và hoàn tất các nghĩa vụ với các bên liên quan;
  4. Giải thể doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Xin cảm ơn vì đã đọc bài viết!

0962899659