Giỏ hàng

Mua bán doanh nghiệp

MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Mua bán doanh nghiệp (M&A - viết tắt của cụm từ tiếng Anh mergers and acquisitions có nghĩa là mua bán và sáp nhập), là việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Trong một số trường hợp khác, người ta dịch cụm từ này là sáp nhập và mua lại.

M&A được hiểu cơ bản là việc tạo ra được những giá trị mới cho các công ty mà việc duy trì tính trạng cũ không đạt được.

Về mặt giá trị: của công ty sau khi tiến hành M&A phải lớn hơn tổng giá trị hiện tại của cả hai công ty khi còn đứng riêng rẽ.

Về năng lực cạnh tranh: Những công ty mạnh mua lại công ty khác thường nhằm tạo ra một công ty mới với năng lực cạnh tranh cao hơn, đạt hiệu quả tốt về chi phí, chiếm lĩnh thị phần lớn hơn, hiệu quả vận hành tốt hơn.

Pháp luật Việt Nam hiện nay cũng đã thừa nhận M&A là một thị trường lớn với những quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện những thương vụ M&A nhằm hướng tới sự phát triển tốt hơn. Cụ thể:

Điều 194 Luật Doanh nghiệp quy định về Hợp nhất doanh nghiệp là: “hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.”

Điều 195 quy định về Sáp nhập: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Xin cảm ơn vì đã đọc bài viết!

0962899659