Giỏ hàng

Lập địa điểm kinh doanh

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại bất cứ nơi nào. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  1. Mã số doanh nghiệp;
  2. Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
  4. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
  5. Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  6. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết thủ tục: 03 – 05 ngày làm việc

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Xin cảm ơn Quý khách đã đọc bài viết!

0962899659