Giỏ hàng

Lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư là việc đầu tiên cần phải làm khi Nhà đầu tư (NĐT) muốn sản suất, kinh doanh ở Việt Nam.

Dự án đầu tư được hiểu “là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.” (Luật Đầu tư 2014, Điều 3 Khoản 2).

Để lập dự án đầu tư chính xác, phù hợp. NĐT cần phải xác định rõ một số nội dung cơ bản:

  1. Mục tiêu, quy mô đầu tư.
  2. Vốn đầu tư
  3. Địa điểm thực hiện dự án

Sau đó sẽ lập dự án phù hợp, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án.

Để dự án đi vào hoạt động hiệu quả thì việc lập dự án là giai đoạn quan trọng, quyết định toàn bộ phương hướng, cách thức thực hiện dự án.

Để có thể lập dự án hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý, các giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án được nhanh chóng, hiệu quả

0962899659