Giỏ hàng

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

“Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.” (Luật Đầu tư, Điều 3, Khoản 6).

Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài khi tiến hành đầu tư theo hình thức lập công ty tại Việt Nam, phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để từ đó lập công ty có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Đối với dự án thông thường, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
  4. Bản sao một trong các tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

- Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  1. Tài liệu về địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

- Đối với dự án không có nhu cầu sử dụng đất: chuẩn bị bản sao thỏa thuận thuê địa điểm thực hiện dự án (kèm theo bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà & tài sản gắn liền với đất của bên cho thuê (nếu có));

- Đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Chuẩn bị đề xuất nhu cầu sử dụng đất (theo mẫu) & các tài liệu liên quan đến diện tích đất dự kiến thực hiện dự án.

  1. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
  2. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tùy theo địa điểm thực hiện dự án sẽ thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư hoặc Ban quản lý KCN, KCX, KCNC tại mỗi tỉnh.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Xin cảm ơn Quý khách đã đọc bài viết!

 

0962899659