Giỏ hàng

Công ty liên doanh

CÔNG TY LIÊN DOANH là gì?

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Việt Nam và nước ngoài. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp phép hoạt động.

Về cơ bản, công ty liên doanh chủ yếu được thành lập khi NDDT nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam (không cho phép NĐT nước ngoài nắm 100%, buộc phải liên doanh với đối tác Việt Nam để được kinh doanh) như dịch vụ vận tải, logistics,…

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Xin cảm ơn vì đã đọc bài viết!

0962899659